U13 Events Important Meeting Monday 23.10.2017

U13 Events Important Meeting Monday 23.10.2017

Sur Segretarju

Nixtieq ninfurmak li nhar it-Tnejn 23 ta’ Ottubru 2017, fis 7.00 pm,  ser tinzamm laqgha mportanti gewwa s-Centenary Hall ta’ Qali dwar l-U13 Events.

Ghal din il laqgha huma fl obbligu li jattendu

  • Amministratur/Segretarju tan-nursery
  • Head Coach
  • Coach u Assistant U13 team
  • Game Leaders

F’din il laqgha ser jinghataw l-ahhar struzzjonijiet, kif ukoll ser jigu spjegati r-regolamenti li bihom trid titmexxa l-loghba mill Game Leaders.

Nitlob il koperazzjoni tieghek.

Grazzi.

Inselli ghalik.

Youth F.A Joe Micallef
General Secretary
T:  +356 21237080  M:  +356 99471496  E:  joe.micallef@theyouthfa.org.mt  W:  www.theyouthfa.org.mt

A:  Youth Football Association c/o Centenary Stadium, Ta Qali ATD4000, Malta

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.