Stqarrija għal-istampa – Inċident waqt il-logħba YFA U17 Section A Birkirkara vs Hamrun, ġewwa l-ground ta’ Birzebbuġa

1Comment
  • Marco Millo
    Posted at 05:41h, 29 January Reply

    Dak li gara lil Paramedic on duty jista jigri lil kulhadd. L-ufficjal tal-loghba ghandu jipposponi il-loghba sa ma jigi kkonfermat li gej sostitut. F’kaz li ma jinstabx sostitut il-loghba ma tintlghabx u tigi posposta ghal gurnata ohra. Sahhet it-tfal tigi l-ewwel u qabel kollox.

Post A Comment