Statement mill-MFA dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il futbol Malti fid-diversi livelli

Statement mill-MFA dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il futbol Malti fid-diversi livelli

Sur Segretarju,

Nispera li tinsab tajjeb u f’sahtek.

Nitolbok tinnota Statement li harget l-MFA illum wara nofs inhar, dwar l-effetti tal-COVID-19 fuq il-futbol Malti fid-diversi livelli. 

Fosthom hemm ukoll approvazzjoni dwar il-Kampjonati u Kompetizzjonijiet tal-YFA ghal dan l-istagun.  ll-Kunsill tal-YFA ressaq talba  formali quddiem l-Ezekuttiv ta’ l-MFA wara konsultazzjonijiet ma xi nurseries u stakeholders , fosthom ma l-Awtorijiet tas-sahha f’dawn ic-cirkustanzi straordinarji.

Nirringrazzjak u nselli ghalik. Niehu din l-okkazjoni biex nixtieq lilek u n-nursery tieghek  kull sahha. 

L-Ghid it-tajjeb.

Joe Micallef – General Secretary

176 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.