Solidarity Funds imqassmin lin-nurseries u assoċjazzjonijiet membri tal-MFA

Solidarity Funds imqassmin lin-nurseries u assoċjazzjonijiet membri tal-MFA

Għal sena oħra n-nurseries tal-football ingħataw għajnuna finanzjarja, magħrufa aħjar bħala s-Solidarity Funds li hija għajnuna bżonnjuża sabiex in-nurseries ikunu jistgħu jkomplu l-missjoni tagħhom fost il-plejers żgħażagħ.  U kien propju dan il-messaġġ li fetaħ bih Fr Hilary Tagliaferro, President tal-Youth FA. Filwaqt li ġabar lir-rappreżentanti tan-nurseries flimkien beda b’minuta ta’ riflessjoni sabiex wieħed jaħseb dwar x’inhuma l-valuri veri tal-football.  “Aħna lkoll għandna nkunu t’eżempju għat-tfal li qed jattendu n-nurseries tagħna” hekk stqarr Fr Hilary dwar l-irwol li għandhom l-amministraturi u l-coaches fost iż-żgħażagħ li wħud minnhom diġa bdew jilbsu l-flokk tat-tim nazzjonali u oħrajn li huma promettenti.  Saħaq ukoll li n-nurseries għandhom ikomplu jisfurzaw sabiex inisslu fiż-żgħażagħ tagħna, li huma l-ġenerazzjoni futura, valuri sodi “hu importanti li fuq kollox niżviluppaw ċittadini tajbin u mhux biss footballers”.  Fr Hilary fakkar li l-isports għandu jkun mezz ta’ għaqda u li jkattar responsabbilta’ soċjali f’kull min jipprattikah jew huwa involut fih. Preżenti għal dan ir-riċivement kien hemm  ukoll rappreżentanti minn assoċjazzjonijiet membri tal-MFA u l-Women League Standing Committee.

Sadanittant tħabbar li l-Youth FA ser tagħmel stħarriġ fost in-nurseries sabiex wieħed jistudja s-sitwazzjoni preżenti tal-youth football u kif wieħed jista’ jtejjeb dak li diġa hemm partikolarment bis-saħħa tal-komunikazzjoni tal-istakeholders kollha involuti.  Huwa appella li dan l-istħarriġ jimtela flimkien mal-parent club u li kulħadd għandu jkun onest fit-tweġibiet tiegħu.  Fuq kollox Fr Hilary irringrazzja lill-amministraturi u ħeġġiġhom sabiex ikomplu jaħdmu minkejja l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ta’ kuljum. Irringrazzja wkoll lil MFA, Global Security għas-sett ta’ tazzi ġodda, Melita Unipol Insurance Brokers li laqgħu t-talba tal-YFA sabiex għall-ewwel darba bis-saħħa tagħhom stajna noffru polza t’assigurazzjoni għall-plejers u qed jisponsorjaw ukoll il-PlayFair Award għal dan l-istaġun, Sports Experience, Liquigas u Ġurnalisti Sportivi fejn appellalhom sabiex ikunu fair f’dak li jirrappurtaw.  Fuq kollox appella lil dawk preżenti sabiex is-social media tintuża b’għaqal.

Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-MFA, Dr Angelo Chetcuti li ngħaqad mal-messaġġ ta’ Fr Hilary.  Tenna li sakemm ix-xogħol fost iż-żgħażagħ isir mill-qalb allura wieħed ikun qed ikattar il-ġid.  Dr Chetcuti saħaq dwar l-importanza li n-nurseries jipparteċipaw fl-istħarriġ li qed tagħmel il-Youth FA għaliex huma dawk li qed jesperjenzaw il-polz veru tan-nurseries u għalhekk importanti li l-informazzjoni li ser tinġabar tkun fattwali.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.