RIP

RIP

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Salvina Bugeja, omm Carmel Bugeja, membru newtrali fi hdan il-Kunsill tal-Youth FA. Kondoljanzi lil-familja kollha.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.