Nurseries tal-football b’risa l-Istrina 2018

Nurseries tal-football b’risa l-Istrina 2018

Sur Segretarju

Bħalma ħabbarna fis-seminar annwali tal-YFA bdejna naħdmu sabiex għal darb’oħra n-nurseries jorganizzaw l-attività tal-futbol b’risq Istrina 2018.

Id-data tal-attività hija kkonfermata għan-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu ta’ nhar il-Ħadd 2 ta’ Diċembru 2018. Filwaqt li nħeġġu lin-nurseries sabiex jikkollaboraw flimkien, il-kumitat organizzattiv jistieden lin-nurseries li għandhom xi ideat dwar kif nistgħu nsaħħu l-attività sabiex jikkuntattjana.

Bħalma għamilna s-sena li għaddiet, il-poster uffiċjali tal-attività ser jintagħżel permezz ta’ kompetizzjoni tat-tpinġija fost il-plejers tan-nurseries li fuq kollox huma l-protagonisti prinċipali ta’ dan l-avveniment.  Dettalji tal-kompetizzjoni huma dawn:

  • Tema tat-tpinġija: Ifraħ u għin
  • Kategorija: Ser ikun hemm 2 kategoriji (Kategorija ‘A’ – Sa 9 snin; Kategrija ‘B’ – Bejn 10 u 12 –il sena) b’rebbieħ għal kull kategorija. Minnhom jintagħżel ir-rebbieħ overall .
  • Qies u tip tat-tpinġija: Fuq karta A4 u tpinġija bl-idejn mhux bil-computer
  • Dettalji li jridu jitniżżlu fuq wara tat-tpinġija: Isem, kunjom, data tat-twelid u isem tan-nursery
  • Sottomissjonijiet: It-tpinġijiet għandhom ikunu sottomessi sa nhar it-Tnejn 1 t’Ottubru 2018 fl-uffiċċju tal-YFA (Attn. Stephanie Rocco).  Tistgħu tilħqu tibgħatu kopja skenjata b’email fuq stephanierocco@theyouthfa.org.mt, pero l-oriġinali jridu jkunu sottomessi xorta.

Ninfurmawkom ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin ser tirċievu invit uffiċjali mill-Uffiċċju tal-President għal-laqgħa mal-E.T il-President Marie-Louise Coleiro Preca li se ssir nhar il-Ħamis 11 t’Ottubru 2018. Nappellaw biex tkunu preżenti għal din il-laqgħa li fiha ser niddiskutu l-attività.

Filwaqt li nirringrazzjawkom bil-quddiem tas-sapport tagħkom, inħeġġukom sabiex naħdmu id f’id biex naqbżu is-somma rekord ta’ €9,000 li ġbarna s-sena l-oħra.

Tislijiet

Youth F.A Stephanie Rocco 
Assistant to General Secretary

 

1,317 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.