NEWS

Nimmissja l-futbol – Messagg ta’ kuragg minn Fr. Hilary

Meta kont tifel jien bil-bombi niżlin fuq rasna l-akbar qatla tiegħi kienet li rrid ninżel fix-xelter u nieqaf nilgħab il-ballun fit-triq!  Il-ballun kien taċ-ċarruta li konna nixtruh sold – (żgur inqas minn 50c.) minn għand il -Landiera !! Din kienet ħajjata prima imma iċ-ċraret tal-ħwejjeġ......

UEFA Solidarity Fund

Sur Segretarju, Wara l-komunikazzjoni ta’ dalghodu dwar il-posponiment tal-ghotjiiet  tal-UEFA Solidarity Fund minhabba cirkustanza prezenti, l-Assocjazzjoni qed taghmel ezercizju biex dawn l-ghotjiet jigu mibghuta bil-posta registrata fil-granet li gejjin.     Ghaldaqstant gentilment mitlub biex sa mhux aktar tard min nhar il-Hamis 26 ta’ Marzu 2020,......

Circular – 100-2019-20 Miżuri Covid19

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota cirkulari (annessa) mahruga mill-MFA .Fost ohrajn hemm direzzjoni dwar, l-UEFA Solidarity Payments. Fil granet li gejjin kull nursery, ser tigi nfurmata mill Youth F.A. bil-procedura, data u hin ta’ meta jistghu jingabru dawn il pagamenti.Nirringrazzjak u nselli ghalik.  Sliem u Sahha.  Joe MicallefGeneral Secretary......

Anthony Zarb RIP

The Youth FA is deeply saddened by the new of the passing away of Tony Zarb, earlier today. Il-Caravvagio was synonymous with the local football scene, contributing to the game over serveral decades, and directly to the YFA though the events and matches held at......

Attivita’ Annwali tan-nurseries u kompetizzjoni tat-tpinġija b’risq il-Malta Community Chest Fund Foundation

Iż-żmien qed joqrob għall-appuntament annwali fejn in-nurseries jingħaqdu f’attivita’ waħda b’risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund.  Id-data tal-attività hija kkonfermata għan-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu ta’ nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019. Il-poster uffiċjali tal-attività ser jintagħżel permezz ta’ kompetizzjoni tat-tpinġija fost il-plejers tan-nurseries li......

U13 Inhobb il-Futbol events Season 2019-20 applications

The Youth FA is accepting applications from affiliated nurseries to participate in the U13 Inhobb il-Futbol events for this season. The regulations, set-up and logistics are the same as last season’s events. Interested parties are required to fill in the application attached and follow the......

Kiri ta’ grawnds bi hlas ghall-uzu ta’ l-U13 Events Stagun 2019-2020

Sur Segretarju, Il-Youth F.A. fil present qed tahdem fuq il-logistika ta’ l-Events U13 ghal dan l-istagun. Bhal ma jsir f’dawn iz-zminijiet tinhareg sejha ghal dawk il-klabbs/nursereries li jixtiequ li joffru l-grawnd taghhom bi hlas, biex jintuza kull nhar ta’ Sibt filghodu, bejn Novembru 2019 u......

IL-YOUTH FA TORGANIZZA S-SEMINAR ANNWALI

Nhar is-Sibt 24 t’Awwissu l-Youth Football Association organizzat is-Seminar Annwali tagħha fil-lukanda The Palace f’Tas-Sliema, fejn ġew diskussi diversi temi li jaffettwaw lill-amministraturi u l-kowċis tan-nurseries. Wara l-introduzzjoni tal-President tal-YFA Fr. Hilary Tagliaferro, fejn rega enfazizza l-importanza tal-valuri fil-ffotball, Denise Chetcuti u Jareth Grima mis-Sedqa......

YFA ANNUAL PRESENTATION NIGHT – SEASON 2018 – 2019

The Youth Football Association hosted its Annual Presentation Night at the Palace Hotel in Sliema.  The winners of the various awards were presented with trophies and mementoes for their achievements during the 2018 – 2019 season, following speeches from YFA President Fr. Hilary Tagliaferro and......