Marathon in aid of Puttinu Cares – Fgura United

Marathon in aid of Puttinu Cares – Fgura United

Marathon POSTER RESIZE

 

Il Maratona ha tinfetah mill Agent President Dolores Cristina

Se ssir bil kolaborazzjoni tal Fgura United mal Kunsill Lokali tal Fgura fil Fgura Grounds

Se tinfetah kif ghidtlek mill Agent President fis 6 .00 tal Gimgha 11 Settembru….

u l kick off se jinghata Minn Roderick Briffa mal izghar age group li ghandna ghal habta tas 6.30

diskorsi se jkun hemm l Agent President, Mr Norman Darmanin Demajo President MFA u Mr Adrian Camilleri President tal Club

il maratona tispicca il Hadd fit 8 ta filghaxija

Donazzjonijiet migbura kollha se jmorru ghal Puttinu Cares

Kullhadd huwa mistieden jigi izurna.

No Comments

Post A Comment