IMPORTANTI – Amendment of Art 15 of Section IX of the MFA Disciplinary Procedures and Sanctions)

IMPORTANTI – Amendment of Art 15 of Section IX of the MFA Disciplinary Procedures and Sanctions)

Sur Segretarju,

Wara li f’dawn l-aħħar ġimgħat kien hawn diskussjoni dwar il-yellow cards fil-kampjonati tal-Youth FA, kif tafu tajjeb, waqt il-laqgħa li kellna nhar it-Tlieta 27 ta’ Dicembru 2016, ġewwa is-Centenary Hall, ir-rappreżentanti tan-nurseries fil-maġġoranza assoluta qablu li l-Assocjazzjoni għandha tressaq talba quddiem l-MFA biex għal-kumplament ta’ dan l-istaġun il-Yellow cards li jorħorġu minn  azzjonijiet ta’ kompartament jew rapporti, jiġu mibdula f’multi, minflok sospenzjonijiet.

Għaldaqstant nitolbok biex tinforma lid-delegat tal-klabb tiegħek b’din il-proposta (Amendment of Art 15 of Section IX of the MFA Disciplinary Procedures and Sanctions) li ser tiġi mressqa quddiem il-Kunsill tal-MFA, nhar il-Ħamis 26.01.2017. Importanti lid-delegat tal-klabb tiegħek  japprova din il-proposta għat-tibdil meħtieġ.

Nirringrazzjak u nselli għalik.

Dejjem tiegħek,

Youth F.A Joe Micallef
General Secretary
T:  +356 21237080  M:  +356 99471496  E:  joe.micallef@theyouthfa.org.mt  W:  www.theyouthfa.org.mt

A:  Youth Football Association c/o Centenary Stadium, Ta Qali ATD4000, Malta

1,607 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.