Hlastijiet dovuti ghar-Red u Yellow Cards matul il-kampjonati u kompetizzjonijiet tal-Youth F.A. Stagun 2017-2018

Hlastijiet dovuti ghar-Red u Yellow Cards matul il-kampjonati u kompetizzjonijiet tal-Youth F.A. Stagun 2017-2018

Sur Segretarju,

Nixtieq ninfurmak li bdew jintbghatu l-kontijiet ghall-istagun 2017/2018, fl-indirizz postali tal-nursery tieghek, li kien indikat lilna fil bidu ta’ dan l-istagun. Jekk issib xi diffikulta mitlub biex titkellem mat-tezorier ta’ l-Assocjazzi s-sur Alfred Cacciottolo fuq 79337865 qabel id-data tal-Laqgha Generali Annwali.

Fil-kontijiet mibghuta,  mhemmx imdahhlin il-hlasijiet dovuti tar-Red/Yellow Cards moghtija waqt il-Kampjonati/Kompetizzjonijiet tal-Youth F.A. matul l-istagun 2017/2018.  Kif dawn jinhargu mill MFA,  jigu mibghuta rispettivament lin-nurseries, biex isir il hlas li ghandu jkun indirizzat lill-Malta Football Association.

Nirringrazzjak u nselli ghalik.

Youth F.A Joe Micallef
General Secretary
T:  +356 21237080  M:  +356 99471496  E:  joe.micallef@theyouthfa.org.mt  W:  www.theyouthfa.org.mt

A:  Youth Football Association c/o Centenary Stadium, Ta Qali ATD4000, Malta

No Comments

Post A Comment