Decizjonijiet tal-Bord tad-Dixxiplina (Seduti 6 u 7)

Decizjonijiet tal-Bord tad-Dixxiplina (Seduti 6 u 7)

[embeddoc url=”https://theyouthfa.org.mt/wp-content/uploads/2018/04/Bord-Dixxiplina-Breakdown.pdf” viewer=”google”]

1 Comment
  • MARCO MILLO
    Posted at 07:38h, 20 April

    Komdu hafna ghal-YFA li twahhal il-multi lil Clubs fuq imgieba hazin ta partitarji meta l-kawza ta Dan kollu huma l-inesperjenza ta l-Ufficjali mibghuta. Imma bilhaq ir-Referees mhux resposabilta’ tal-YFA hux!!!
    Ta min jinnota wkoll li KUMBINAZZJONI club partikolari ma jehilx MULTI imma TWISSIJIET fuq aktar minn okkazjoni wahda!