Circular – 100-2019-20 Miżuri Covid19

Circular – 100-2019-20 Miżuri Covid19

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota cirkulari (annessa) mahruga mill-MFA .Fost ohrajn hemm direzzjoni dwar, l-UEFA Solidarity Payments. Fil granet li gejjin kull nursery, ser tigi nfurmata mill Youth F.A. bil-procedura, data u hin ta’ meta jistghu jingabru dawn il pagamenti.Nirringrazzjak u nselli ghalik.  Sliem u Sahha. 

  Joe Micallef
General Secretary
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.