News

F'cerimonja organizzata mill-MFA fi tmiem il-kors tal-amministraturi, gew rikonoxxuti persuni li ilhom jaghtu s-servizz taghhom lill-klabb taghhom jew xi member association ghal dawn l-ahhar 25 sena. Hames membri mill-Kunsill tal-YFA gew rikonoxxuti ghas-servizz volontarju taghhom lill-YFA u fil-football taz-zghazagh. Dawn huma: Fr Hilary Tagliaferro, President tal-YFA...

Marsaxlokk FC Nursery will be hosting the Under 11 Event this Sunday 10th March. The organising committee prepared a jam-packed programme of events with a combination of football, cultural and team-building activities. Players from Birzebbugia, Tarxien Rainbows, Fgura, Lija-Iklin, Floriana, Luqa St Andrews...

Sur Segretarju, Nitolbok tinnota b'attenzjoni circulari nru 12, dwar it-tmiem ta' regolamenti dwar  plejers registrati taht FSR (Special permission form) b'effett mid-data 19.02.2019. Grazzi.  Joe MicallefGeneral Secretary YFA Cirkulari Nru 12 Stagun 2018 - 2019Download Attachments area ...