News

Lis-Segretarji tan-nurseries. Dhul complimentary ghall membri tal-kumitat tan-nurseries fil-grawnds fejn jinzamm loghob tal-Youth F.A. bi hlas ghad-dhul (Referenza Cirkulari Nru 12/2017/2018 data 30.10.2017).   Il-Youth F.A. qed tfakkar dwar policy li nzammet matul l-istagun 2017/2018, dwar dhul complimentary ghall membri tal-kumitat tan-nurseries,  fejn  qed jigu applikati l-istess proceduri matul dan l-istagun,...

Fid-dawl ta’ dak li qed jidher fil-media lokali dwar żieda ta’ numri ta’ plejers barranin, il-YFA dejjem kienet ċara fil-prinċipji tagħha li għandu jkun hemm spazju tajjeb għall-plejers Maltin fit-timijiet ta’ kull diviżjoni. Filwaqt li tapprezza l-impenn li tagħmel kull nursery, kbira jew żgħira, tirringrazzja lil dawk...

Sur Segretarju Bħalma ħabbarna fis-seminar annwali tal-YFA bdejna naħdmu sabiex għal darb’oħra n-nurseries jorganizzaw l-attività tal-futbol b’risq Istrina 2018. Id-data tal-attività hija kkonfermata għan-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu ta’ nhar il-Ħadd 2 ta’ Diċembru 2018. Filwaqt li nħeġġu lin-nurseries sabiex jikkollaboraw flimkien, il-kumitat organizzattiv jistieden lin-nurseries li...

Nhar is-Sibt 25 t'Awwissu l-Youth Football Association organizzat is-Seminar Annwali tagħha fil-lukanda The Palace f’Tas-Sliema, fejn ġew diskussi diversi temi li jaffettwaw lill-amministraturi u l-kowċis tan-nurseries. Wara l-introduzzjoni tal-President tal-YFA Fr. Hilary Tagliaferro, tkellem id-Direttur Tekniku tal-MFA Robert Gatt dwar proġett għat-timijiet ta’ bejn it-12 u...

Tħabbret il-mewt tas-Sur Godfrey Pecorella fl-eta' ta' 76 sena, eks-Viċi President tal-Youth FA.   Is-Sur Pecorella okkupa l-kariga ta' Teżorier u Viċi President tal-Youth FA għal diversi snin.  Kien Membru tal-Kunsill tal-MFA f'isem il-YFA kif ukoll kien membru f'diversi bordijiet oħra tal-MFA matul is-snin.  Ħadem ukoll qrib...