Stedina mid-Direttur Tekniku ta’ l-Malta F.A. nhar it-Tnejn 23.04.2018

Stedina mid-Direttur Tekniku ta’ l-Malta F.A. nhar it-Tnejn 23.04.2018

Sur Segretarju

Id-Direttur tac-Centru Tekniku s-sur Robert Gatt flimkien mal-Kunsill tal-Youth FA, qed jistiednu l-head coach u amministratur/delegat tan-nurtsery tieghek,  ghal- laqgha mportanti  dawar l-andament ta l-U13 events ta’ dan l-istagun, kif ukoll il-Kampjonati U15 u U17 .

Nhar it-Tnejn  23 ta’ April 2018

Venue: Centenary Hall ta’ Qali

Hin: 6.00pm

Huwa mportanti li n-nursery tieghek tkun prezenti ghal din il-laqgha, fejn int tista’ twassal il-fhema tieghek dwar dawn l-events u l-kampjonati.

Nirringrazzjak bil quddiem fil waqt li narak.

Inselli ghalik.

Joe Micallef

Segretarju Generali.

Youth F.A Joe Micallef
General Secretary
T:  +356 21237080  M:  +356 99471496  E:  joe.micallef@theyouthfa.org.mt  W:  www.theyouthfa.org.mt

A:  Youth Football Association c/o Centenary Stadium, Ta Qali ATD4000, Malta

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.