Invit għan-Nurseries sabiex jattendu l-logħob tan-Nazzjonal Malti kontra n-Norvegja u l-Italja

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

MALTA vs. NORVEGJA
 
10.10.2014 @ 20.45 - Stadjum Nazzjonali, Ta' Qali

 

MALTA vs. 
ITALJA
 
13.10.2014 @ 20.45 - Stadjum Nazzjonali, Ta' Qali
 
 
 
____________________________________________________
 
Bi preparament għal logħob, Malta vs Norvegja u Malta vs Italja, il-Youth FA qed tilqa’ talbiet, sa mhux aktar tard mit-Tlieta, 2 ta’ Settembru 2014, fuq il-formola li ntbgħatet lin-Nurseries affiljati kollha, għal-talbiet minn nurseries li jixtiequ  jattendu, u jgħatu s-support tagħhom lit-tim Nazzjonali Malti. Wara din id-data għall-ebda raġuni mhux ser jiġu aċċettatiaktar talbiet.
 
 
 

In-nurseries huma mistiedna 
sabiex iġibu, sa massimu ta’ 30 plejer u żewġ kowċis jew delegati, lebsin il-kit komplut tan-nursery, kull wieħed. Minħabba s-sistema eletronika tal-biljetti, aktar il-quddiem tiġu infurmati dwar kif ser jimxu l-proċeduri għad-dħul fil-grawnd, kif ukoll dwar il-ġbir tal-biljetti.
 

Importanti li ebda’ persuna aktar minn numru fuq i
l-formula, ma tista’ tidħol fil-grawnd, u għaldaqstant huwa mportanti li kulhadd jerfa r-risponsabilita’ tiegħu u jiżgura li ma jinħolqux diffikultajiet dak inhar tal-logħob.
 

Birkirkara FC Youth Academy Open Day

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Birkirkara FC's Youth Academy is holding an Open Day on Sunday, 31 August at the Birkirkara FC Training Centre, from 17:00 onwards.

This will be an excellent opportunity for those who are interested in joining the Academy, as well as players that already form part of the Academy, to come and meet the Administrative and Technical staff, and get a taste of what the Academy has to offer.

Entertainment for the whole family will be available throughout the event. Children can make use of bouncing castles, enjoy water games, and try their skills at ball games. Children should bring their swimwear to make sure they enjoy all the games. Adults can also test their skills and participate in one of the many events.

Birkirkara's Head Coach, Mr Paul Zammit, together with a selection of players from the Birkirkara FC Senior Team, will be present for this event.

Does your child have what it takes? This is a perfect opportunity to be spotted and to form part of Birkirkara FC's Youth Academy.
 

Meeting with parents of Academy players

A series of informative meetings about the Birkirkara FC Youth Academy and how it will operate in the new season will be held at the Birkirkara FC Clubhouse (on top of the McDonald's restaurant) at Valley Road, Birkirkara, at 18:30.

All parents whose children already attend the Academy, or are interested in enrolling their children, should attend these meeting.
The meetings will be held as follows:

Children born in 2008, 2009, 2010 - 2 September
Children born in 2004, 2005, 2006, 2007 - 3 September
Children born in 2003,2004 - 4 September
   

YFA Annual Seminar 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

alt

Is-Seminar Annwali tal-Youth Football Association, inżamm nhar is-Sibt 23 ta’ Awissu 2014, ġewwa l-Palace Hotel tas-Sliema. Il-parteipazzjoni kienet waħda tajba ferm bil-partecipazzjoni ta’ amministraturi u kowcis minn nurseries affiljati.

Is-seminar ta’ din is-sena reġa kien wieħed vast b’suggetti varji. Fil-ftuħ tas-seminar Fr. Hilary Tagliaferro, President ta’ l-Assocjazzjoni qal li s-suġġetti magħżula f’dan is-seminar kienu jirriflettu l-ħsieb, u fejn trid tasal l-Assocjazzjoni. Fid-diskors tiegħu Fr. Hilary għamel appell, biex tinbidel l-mentalita’, biex aktar plejers li ma jilgħabux, jimxu minn nursery għall-oħra mingħajr ma jithallas kumpens għalihom. Dan il-fatt qed jeqred ħafna plejers żgħar milli jkomplu jilgħabu l-futbol.  

Ms. Elaine Bonnici, Sports Director ta’ Special Olympics Malta, għamlet sezzjoni dwar Unified Sports, fejn interessanti ferm, issa li, wħud minn nurseries qed jintegraw tfal b’dizabilita’ u oħrajn b’attenzzjoni specjali qed ikun meħtieġ li jkun hemm aktar għarfien kif jigu trattati dawn il-persuni. Is-sur Marcel Mizzi, li huwa l-programme manager tad-data system tal-passaporti ta’ l-Assocjazzjoni, li ġew introdotti minn Jannar ta’ din is-sena, fisser kif fit-tieni fazi ta’ dan il-proċess, fi ftit taż-żmien ieħor, in-nurseries ikunu jistgħu jdaħħlu u jikkontrollaw enrolment ta’ plejer ġdid, huma stess. L-importanza ta’ din id-data se tkun riflessa fis-snin li ġejjin, fejn minna tista’ toħroġ diversi tipi ta’ statistika mportanti.

Ms. Adele Muscat, Sports Psychologist, fetħet għad-diskussjoni wara prezentazzjoni tajba suġġett bit-tema ‘Helping players through transitions’, liema suġġett ser jidħol aktar fil-fond billi ser jinżamm seminar ta’ kontiwazzjoni fix-xhur li ġejjin. L-aħħar topic f’dan is-seminar kienet l-esperjenza ħajja ta’ Cottonera Nursery, fejn is-sur Stephen Spiteri spjega d-diffikultajiet fiż-żona tal-Cottonera, u kif l-unika triq kienet l-amalgamazzjoni, fejn għal-ħafna  kienet tidher tqila, li dawn it-tlitt ibliet jingħaqdu, iżda fil-futbol taz-zaghzagh irnexxiet, għaliex ġiet iffurmata nursery waħda li taħdem għat-tlitt ibliet. L-amalagamazzjoni ta’ nurseries huwa suġġett fuq l-Agenda tal-Youth FA, li jrid jiġi studjat u jitressqu proposti, fejn jidher li fis-snin li ġejjin din is-sitwazzjoni ser tinfirex fuq aktar irħula zgħar, fejn in-numru ta’ tfal qed dejjem jonqos.

Is-sur Robert Gatt, Direttur taċ-Ċentru Tekniku, spjega l-programm li kien hemm imħejji għall-istaġun 2014/2015 u li jrid jiġi mħaddan fix-xhur li ġejjin. Il-President tal-MFA, is-Sur Norman Darmanin Demajo għalaq dan is-seminar billi semma’ kemm kienu ghal qalbu l-Youth FA u n-nurseries kollha affiljati. Huwa kompla billi fakkar li wara li sar investiment fl-infrastruttura tal-Clubs, li minna gawdew in-nurseries ukoll, issa qed nidħlu f’fażi oħra, dik tal-coaching education u tibdil tar-regolamenti, specjalment fejn jidħlu l-plejers żagħżagħ, fejn jeħtieġ li jkun hemm tibdil radikali f’din is-sezzjoni tar-regolamenti biex ikun hemm aktar moviment hieles sabiex il-plejers jimxu mingħajr restrizzjonijiet żejda. Il-President għamel appell sabiex in-nurseries ukoll joħorġu mill-confort zone u jidħlu għall-sfidi ġodda.

Fil-ġranet li ġejjin jiftħu l-kampjonati tal-Youth FA 2014/2015, b’format ġdid fejn il-kampjonat jibda’ b’forma ta’ K.O. biex jistabilixxi l-livelli tas-sezzjonijiet, fejn wara jitkomplew il-fazi tal-ġruppi.

   

End of Summer School at Ghaxaq Youth Nursery

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

alt

 

 

Ghaxaq FC Youth Nursery Football Summer School 2014 came to an end on Saturday where various water games were organized for the final session of this year’s summer school.

 

The Ghaxaq FC Youth Nursery Football Summer School 2014 kicked off on 8th July 2014 at the Ghaxaq Football Ground. Sessions were held on Tuesdays and Thursdays. Apart from football skills, children enjoyed themselves in related fun games. All sessions were conducted by nursery Head Coach Renzo Attard who hold the Uefa License Btogether with certificate in Director of Youth Coaching.

   

Laws of the Game Seminar

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
The Youth Football Association hosted the first session Laws of the Game seminar which aim to create improved dialogue between match officials and nurseries administrators, coaches and teams.

Mr. Alex Arena, MFA Referees’ Instructor, delivered a very interesting presentation, highlighting the major points of the Laws of the Game, with special attention being given to the offside and direct free-kicks rules, as well as the need for more discipline and mutual respect. 

Mr. Arena said that this seminar would assist each stake-holder with an opportunity to comprehend better the other parties’ understanding of the rules of the game. He concluded his presentation by introducing the latest instructions on the interpretations of the laws of the game, as well as entertaining a highly interesting and engaging question and answer session.

Youth FA Vice President, Robert Attard and Refereeing Operations Administrator, Kevin Azzopardi were in attendance.  The second session of this seminar will be held on Tuesday, 26 August at the Centenary Hall, Ta’ Qali at 18.30.