Ċirkulari Nru 2/2014-2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Ċirkulari Nru 2/2014-2015.                                                                                                            23 ta’ Lulju 2014.

 

Riforma fil-Kampjonati tal-Youth FA

Sur Segretarju,

Nitolbok tinnota spjegazzjoni tal-format il-ġdid li ser jiġi ntrodott mill-istaġun 2014/2015, bil-poloz jitilaw nhar il-Ħamis 31.07.2014, fis-7.30 ġewwa s-Centenary Hall ta’ Qali.

Wara diversi konsultazzjonijiet, kif ukoll grazzi għall-involvement tan-nursery tiegħek, fil-laqgħat ta’ konsolutazzjoni, finalment qed ikun ippreżentat il-format tal-kampjonat, fejn filwaqt li nżammet il-filosofija u l-prinċipju biex kemm jista’ jkun jirreflettu fil-gruppi l-aħjar tims possibli f’dak l-istaġun, filwaqt inkunu wkoll qed intejbu l-livell ta’ kompetizzjoni f’kull sezzjoni.

Il-Kunsill ikkonsidra u dahhal diversi suggerimenti, biex dawn il-formati tal-kampjonat ikun ukoll frott ta’ firxa ta’ hsibijiet  gejjin ukoll minn nurseries. Bla dubju ma’ nistghux nghidu li huwa xi forma magika u li jghogob lill-kulhadd, izda mportanti l-valur tieghu ser ikun il-gid ingenerali tieghu.

Il-koperazzjoni ta’ kulħadd hija mportanti u l-Kunsill iħeġġeġ biex nagħtu ċans dan il-format jieħu l-proċess tiegħu mixtieq, biex naraw riżultati fil-futur. Għalkemm il-promessa tal-Kunsill kienet ċara li mhux fl-intenzzjoni tiegħu li jibdel frewkentament il-formati, qed jipproponi li jkun hemm perjodu ta’ tlett staġuni stabbli b’dan il-format, għakemm il-kunsill żamm ukoll il-ħsieb li jtejjeb xi partijiet li jkunu meħtieġa minn staġun għall ieħor,  biex tingħata aktar saħħa lill dan il-format.

Nieħu din l-okkazjoni biex f’isem il-kunsill nixtiequ żmien tajjeb ta preparament għall-ftuħ tal-kampjonati, kif ukoll staġun sabieħ lin-nurseries kollha affiljati.

 

Joe Micallef

Segretarju Generali

 

 

Riforma Kampjonati Youth FA – Stagun 2014 – 15

Il-Kunsill tal-Youth FA iddeċieda li l-kampjonati u n-Knock-Out tal-YFA, wara konsultazzjoni maċ-Ċentru Tekniku u nurseries, u sabiex  dawn il-kampjonati jirriflettu l-livell attwali tat-timijiet u jkunu aktar kompetittivi, ser ikunu riformati hekk :-

L-istaġun jibda’ b’Knock-Out, Round 1, fuq żewġ legs, imtella bil-polza, bejn it-timijiet li attwalment qgħedin Sezzjoni C, u mill-istaġun li ġej jinghaqdu magħhom dawk ta’ Sezzjoni D wkoll, sabiex naslu għat-12 il-team, li se jikkompetu fil-fażi tal-gruppi.  Jekk it-timijiet wara ż-żewġ logħbiet jibqghu f’rizultat ta’ draw aggregate (m’humiex kunsidrati l-goals home u away), imorru direttament għal penalties, skond ir-regolamenti tal-FIFA, sabiex jiġi stabilit ir-rebbieħ.  Jekk ikun hemm iktar minn 24-il team, isir round preliminari, li jitella bil-polza, u jsegwi l-istess regolamenti.  Mill-istaġun 2015 – 16, ikunu 16 it-timijiet minn Sezzjoni C u D, li se jikkompetu fil-fażi tal-gruppi, u sabiex naslu għal dan in-numru, ikun hemm bżonn ta’ knock-out u / jew round preliminari, skond in-numru ta’ teams parteċipanti, li jitella bil-polza, b’dawk ta’ sezzjoni C ikunu seeded.

It-timijiet li jinqalghu minn knock-out (u l-preliminari eventwali), jiffurmaw parti minn Sezzjoni D.  Dawn jilgħabu league, round robin, fejn l-ewwel team jiġi ddikjarat rebbieħ tas-section u promoss għal-Sezzjoni C, flimkien mar-runner-up. Ġie deċiz wkoll li kull team ġdid li jirreġistra, għandu jibda’ minn sezzjoni D, mingħajr ma jikkompeti f’Round 1 jew il-preliminari tan-Knock-Out.

It-timijiet li jgħaddu minn Round 1 tan-Knock-Out, jingħaqdu mat-timijiet ta’ Sezzjoni A u B (skond kif spiċċaw l-istaġun preċedenti) fil-fażi tal-Gruppi.  Dawn it-tmien gruppi jkunu komposti minn team ta’ Sezzjoni A (top seed), team ta’ Sezzjoni B  u żewġ teams ta’ Sezzjoni C, li jkunu għaddew mill-fażi tan-Knock-Out (tabella 1).  Dawn il-kampjonati huma regolati minn regolament numru 10 tal-Competition Rules tal-Youth FA.

Dan l-istaġun, peress li għadna fil-fażi tar-riforma, il-gruppi ikunu iffurmati minn kombinazzjonijiet differenti ta’ seedings. Is-seedings ġew imqassma hekk:- Seed 1 (S1): dawk it-timijiet li spiċċaw l-istaġun 2013-14 f’Section A; Seed 2 (S2): dawk iż-żewġ timijiet promossi minn Sezzjoni B; Seed 3 (S3): il-kumplament tat-timijiet f’sezzjoni B, inklużi iż-żewġ timijiet promossi minn sezzjoni C; Seed 4 (S4): il-kumplament tat-timijiet f’sezzjoni C1 u C2 (tabella 2, eżempju).  Iż-żewg timijiet promossi l-istaġun ta’ qabel għal-sezzjoni A, ser ikunu f’seed differenti sabiex ma jkunux jistghu jittellghu fl-istess grupp u nevitaw li jkollna grupp li teknikament ikollu 3 timijiet minn Sezzjoni A. Il-pozizzjoni tat-timijiet kollha huma determinati mill-polza.

 

                                       Tabella 1                                                                                       Tabella 2

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

 

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

 

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

B

B

B

B

B

B

B

B

 

S3

S2

S3

S3

S3

S2

S3

S3

C

C

C

C

C

C

C

C

 

S3

S4

S3

S4

S3

S3

S4

S4

C

C

C

C

C

C

C

C

 

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S4

S4

 

Il-gruppi jintlgħabu fuq round robin, u t-tmien timijiet li jispiċċaw fl-ewwel post tal-grupp rispettiv tagħhom jilgħabu f’Sezzjoni A ta’ l-istaġun preżenti, dawk fit-tieni post f’Sezzjoni B, filwaqt li dawk fit-tielet u r-raba’ post jiffurmaw parti minn Sezzjoni C 1 u C2, komposti minn Gruppi 1 – 4 u 5 – 8, rispettivament.  Fl-eventwalita’ li żewġ timijiet jispiċċaw b’punti indaqs sabiex jiġu stabilliti l-ewwel żewġ pożiżjonijiet ta’ kull grupp, dan għandu jkun deċiż b’deċider, fuq leg waħda, skond ir-regolamenti tal-Youth FA.  F’kaz li jkun hemm iktar minn żewġ timijiet involuti japplika dan li ġej:-

(i)                  Għandu jitqies il-konfront dirett bejn it-timijiet involuti biss

(ii)                Differenza ta’ goals bejn it-timijiet involuti biss

(iii)               Goals skurjati favur it-timijiet involuti biss

(iv)              F’każ li ma tkunx solvuta din is-sitwazzjoni wara li jkun ġie applikat dan kollu, il-Kunsill iżomm id-dritt li jieħu deċiżjoni huwa dwar x’għandu jsir

It-timijiet ta Sezzjoni C1 u C2, jilgħabu round robin (7 logħbiet) u r-rebbieħ ta’ kull sezzjoni jiġi promoss għal-sezzjoni B.  L-aħħar team ta’ Sezzjoni C1 u C2, jiġi relegat għal Sezzjoni D.

It-timijiet ta’ Sezzjoni B, jilgħabu żewġ rounds (14-il logħba) u r-rebbieħ tas-sezzjoni jiġi dikjarat promoss għal-Sezzjoni A, flimkien mar-runner-up.  L-aħħar żewġ teams ta’ Sezzjoni B, jiġu relegati għal Sezzjoni C.

It-timijiet ta’ Sezzjoni A, jilgħabu żewġ rounds (14-il logħba), imbghad l-ewwel 4 timijiet klassifikati, jilgħabu round robin ieħor bejniethom (3 logħbiet) bit-team li jkollu l-aktar punti jiġi dikjarat rebbieħ tas-section.  L-aħħar żewġ teams ta’ Sezzjoni A, jiġu relegati għal Sezzjoni B.  Il-punti mirbuħa fis-sections, jibqghu jinżammu tul l-istaġun kollu.

It-timijiet li jispiċċaw fl-ewwel żewġ pożiżzjoniet tal-fażi tal-gruppi (Sections A u B), ikunu eleġġibli sabiex jilgħabu fin-Knock-Out Competition, b’dan il-format :-

 

K.O. Round II

Quarter Final

Semi Final

Final

Group 1 winner

Group 2 Runner up

 

alt

 

 

Group 2 winner

 

Group 1 Runner up

 

alt

 

 

Group 3 winner

 

 

Group 4 Runner up

alt

 

 

 

 

 

Group 4 winner

 

Group 3 Runner up

 

alt

 

 

Group 5 winner

 

Group 6 Runner up

alt

 

 

 

 

Group 6 winner

 

 

Group 5 Runner up

 

 

 

alt

 

 

Group 7 winner

 

Group 8 Runner up

alt

 

 

 

Group 8 winner

Group 7 Runner up

 In-Knock-Out huwa regolat minn regolament numru 10 tal-Competition Rules tal-Youth FA.   Il-logħob kollu jintlgħab fuq leg waħda.

Dawn il-formati għandhom jinżammu għal tlitt staġuni konsekuttivi, sabiex nevalwaw is-suċċess tagħhom, qabel ma nħarsu lejn riformi oħra, għalkemm jista’ jsiru xi aġġustament jekk il-Kunsill jħoss il-ħtieġa. 

 

APS Bank Leagues Draws - 2014-15

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

The APS Bank U15 & U17 League draws for the season 2014 - 2015 will be held on Thursday 31st July at 19.30 at the Centenary Hall, Ta' Qali.
   

Call for applications - Sirens Nursery

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sirens Football Nursery, are looking for a head coach and qualified coaches for the coming season. Those interested can contact Paul Falzon on 79426227 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   

Call for applications - Mgarr Nursery

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Applications are being received by Mgarr Youth Nursery for the post of a expirienced and qualified coach with C licence.

 
   

YFA Leagues Reform Workshops

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
 
The Youth Football Association invited all member nurseries to discuss the league reforms solicited by the MFA's Technical Centre in order to ensure more competitiveness.  The representatives of the participating teams were divided into three workshops and presented their feedback and proposals to the YFA and Technical Centre officials.

The format of the leagues will be decided during the first Youth FA Council meeting for this season. The Youth FA Leagues will start at the beginning of September, with the draws being held on the 31st July.
   

Page 1 of 2