Cirkulari Nru 13/2013-2014.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Lis-Segretarji YFA Nurseries

Bi preparament ghal-Laqgha Generali Annwali ghall-stagun 2013/2014, kif ukoll bi preparament ghal stagun 2014/2015, in-nurseries huma mitluba biex jimlew il-formoli annessi u jintbaghtu lura sa z-zmien indikat.

(1)       Form 04. Dawk in-nurseries li jixtiequ jinnominaw persuni biex iservu bhala ufficjali fil-Kunsill ta’ The Youth F.A., huma mitluba biex jimlew Form 04 annessa, u jibghatu n-nominazzjoni taghhom lis-Segretarju Generali tal-Y.F.A., sa mhux aktar tard min-nhar il-Gimgha 16 ta’ Mrejju  2014. Kull nomina trid tkun skond kif jitlob l-Istatut. Il-hatra ghal dawn il-postijiet ta’ President, zewg Vici Presidenti, Segretarju Generali u Tezorier Onorarju, hija ghall perjodu ta’ zewg staguni (2014-2015 u 2015-2016).

 

(2)      Form 05. Dawk in-nurseries li jixtiequ jinnominaw persuni biex iservu bhala membri fil-Kunsill ta’ The Youth F.A., huma mitluba biex jimlew Form 05 annessa, u jibghatu n-nominazzjoni taghhom lis-Segretarju Generali tal-Y.F.A., sa mhux aktar tard min- nhar il-Gimgha 16 ta’ Mejju 2014. Kull nomina trid tkun skond kif jitlob l-Istatut. Il-hatra ghal dawn il-postijiet hija ta’ hames membri ghall perjodu ta’ stagun (2014-2015).Jekk tkun mehtiega elezzjoni, din tinzamm waqt  l-A.G.M. f’Gunju.

(3)      Form 01. Stagun 2014-2015. In-nurseries li jixtiequ jiehdu sehem fil-Kompjanati/Festivals/Fun Games, organizzati mill-YFA matul l-istagun li jmiss, huma mitluba biex mhux aktar tard min-nhar it-Tnejn 19 ta’ Mejju 2014, jibghatu Form 01 (annessa) lis-Segretarju Generali YFA. Dawk li ma jibaghtux din il-formola sa din il-gurnata jkunu kkunsidrati li mhux ser jippartecipaw ghall-istagun li jmiss. Il-Kunsill izomm id-dritt li jibdel il-formati tal-kampjonati/festivals skond il-htiega teknika.

(4)      Form 03. Delegati/Sub Delegati Stagun 2014-2015. Bi preparament ghall-A.G.M., kif ukoll ghall-istagun 2014-2015, is-segretarji tan-nurseries huma fid-dover li jimlew Form 03 (annessa) u jibghatu l-formola kompluta bid-dettalji lis-Segretarju Generali tal-Y.F.A., sa mhux aktar tard min-nhar it-Tnejn 19 ta’ Mejju 2014. Il-Kunsill ikun irid japprova lid-delegati sabiex dawn ikunu jistghu jattendu ghal-Laqgha Generali Annwali, kif ukoll biex ikollhom id-dritt ghall-vot.

(5)      Dawk in-nurseries li matul il-granet tas-sajf ikunu miftuha, huma mitluba biex jimlew il-formola annessa ma’ din ic-cirkulari bid-dettalji mitluba, u jibaghtuha lura lis-Segretarjat tal-YFA sa mhux aktar tard mil-1ta’ Gunju 2014.

 (7)     Emendi ghall-Istatut: Nurseries affiljati li jixtiequ jressqu x’emendi ghal-Istatut, fil-Laqgha Generali Annwali ta’ Gunju, ghandhom jaghmlu dan bil-miktub (formola annessa). Proposti jigu kkunsidrati biss sa mhux aktar tard min-nhar it 23 ta’ Mejju 2014.

(8)      Annessa tabella tal-cut off dates tal-Kampjonati u festivals tal-Youth FA Stagun 2014/2015. Il-Youth FA tista’ tibdel din it-tabella skond il-htiega teknika.

 

Joe Micallef

Segretarju Generali YFA.

 

Opportunita lin-nurseries fiċ-Ċerimonja ta' qabel il-final tal-UEFA European U17 Championship

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sur Segretarju,
 
Bħala parti mill-finali tal-UEFA European Under 17 Championship, kull nursery qed tiġi mistiedna biex tipparteċipa waqt iċ-ċerimonja ta’ qabel il-finali, nhar l-Erbgħa 21 ta’ Mejju 2014, u li ser tinwera diretta fuq il-Eurosport Channel.

Qed tingħata opportunita’ lill għaxar plejers (subien/ bniet) minn kull nursery, biex ikunu parti minn koreografija ta’ Felix Busutill u Yada Dancers.

L-eta’ tal-plejers hija meħtieġa li tkun bejn it- 8 u 14-il-sena.

Għaldqstant nitolbok biex mhux aktar tard minn nhar il-Ħamis 24 ta’ April  2014, tibgħat id-dettalji tan-nursery tiegħek, l-ismijiet u l-eta’ tal-plejers partecipanti, kif ukoll l-isem tal-kordinatur f’isem in-nursery tiegħek.

Huwa maħsub li l-prova finali ssir ġewwa l-iStadium Nazzjonali ta’ Qali, nhar it-19 ta’ Mejju 2014. Aktar dettalji jingħataw fil-ġranet li ġejjin.
 
Nirringrazzjak bil quddiem u nselli għalik.
 
 
Joe Micallef
Segretarju Generali YFA
   

Foreign youth teams participating in Tony Bajada Memoria

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

US Triestina will once again participate in the popular Under 14 Easter tournament held at the Victor Tedesco Stadium in honour of the late Hamrun Nursery founder Tony Bajada. Another Italian side, Lavello Calcio, will also participate in the Under 10 category.

As part of the same commemorations, British side Burnham Ramblers will play a friendly match against the Hamrun Under 17 side whereas Italian side ASD Helios will round up the Memorial by playing friendly matches against the Hamrun Under 14s in May.

The nephew of Tony Bajada will be playing with Gozitan side Kercem, who will be participating in the Under 6 category.

In a press conference organised at the Hamrun Nursery premises, the fixtures for the Under 14 tournament were drawn by lot. Details of the whole programme may be viewed on the tournament website www.tonybajadamemorial.com.

Hamrun Nursery secretary Noel Debattista said that the top local nurseries will be participating in this annual event, now in its thirteenth edition. He augured the teams and the boys to take the most out of this experience, especially against the foreign teams. The slogan chosen for the tournament is ...JUST PLAY, HAVE FUN, ENJOY THE GAME...

Following the draws, Debattista thanked the Hamrun Local Council for organising the tournament and Farsons for sponsoring the event through their brand Gatorade.
   

Birkirkara FC appoint new Director of Youth Coaching

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Birkirkara FC have appointed Mr Mark Bondin as the new Director of Youth Coaching. Mr. Bondin, who is holding a UEFA 'A' Coaching Licence, will be bringing with him years of coaching experience, being one of the main persons to have seen the birth and growth of Mqabba FC Youth Nursery, over the past 14 years.

The Director of Youth Coaching will be mainly responsible to develop and implement a technical plan for Birkirkara FC Youth Nursery, in order to achieve one of the Club's main objectives, namely that of developing its own players for the senior squad.

Birkirkara FC Youth Nursery was one of the first football nurseries to be set up on the island. Its main achievements, of which the club is particularly proud of, are the current players playing at top local level in Maltese football, namely Rowen Muscat, Ryan Scicluna, Ryan Camenzuli, Joseph Zerafa and Kurt Zammit, all of them forming part of the Birkirkara FC Senior Squad, besides other players on loan with other Premier Division Clubs.

Mr Bondin will be working hand in hand with Birkirkara FC's Head Coach Mr Paul Zammit, to oversee the development of youth players in the Nursery, backed with a team of qualified and experienced coaches.

Players, male and female, between the ages of 4 and 17 years, wishing to enrol with Birkirkara FC's Youth Nursery are to contact the nursery administration by sending an email on  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , or by calling the Nursery Administrator Mrs. Tracy Camilleri on 7748 5474.

   

Mqabba FC Youth Nursery appoints new Head Coach

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

alt

Mqabba FC Youth Nursery has appointed Mr Nicholas Baldacchino in the position of Head Coach as from next season. Mr Baldacchino will replace Mr Mark Bondin who has parted company with the nursery in view of his appointment with another nursery.

 

Mr Baldacchino, a Uefa B Licence holder, has been involved in youth football for several years and for the past twelve years has been part of the coaching staff complement at Mqabba FC Youth Nursery. During these twelve years Mr Baldacchino has demonstrated a positive attitude, commitment and enthusiasm towards the beautiful game of football among youngsters. This approach, combined with his leadership traits, propelled the nursery's committee to appoint Mr Baldacchino as Head Coach from next season with the aim to pursue on the strategy and objectives adopted by the Nursery under the tenure of Mr Bondin in line with the nursery slogan 'For the Good of the Young'.

 

On behalf of the members, players, parents and coaches at the Mqabba FC Youth Nursery, the Committee congratulates Mr Baldacchino for his appointment and looks forward to collaborate with him in his new position with ultimate aim of pursuing the nursery's objectives. The Committee also takes this opportunity to thank outgoing Head Coach Mr Mark Bondin for his vision, determination, leadership and diligent service in founding the Mqabba FC Youth Nursery and running its technical department for fourteen consecutive years, and wishes him all the best in his new appointment and for his career. Mr Bondin will continue in the position of Head Coach until the end of the current season

   

Page 1 of 2