Banner3
Banner2
 • Nimmissja l-futbol – Messagg ta’ kuragg minn Fr. Hilary

  Meta kont tifel jien bil-bombi niżlin fuq rasna l-akbar qatla tiegħi kienet li rrid ninżel fix-xelter u nieqaf nilgħab il-ballun fit-triq!  Il-ballun kien taċ-ċarruta li konna nixtruh sold – (żgur inqas minn 50c.) minn għand il -Landiera !! Din kienet ħajjata prima imma iċ-ċraret tal-ħwejjeġ......

 • UEFA Solidarity Fund

  Sur Segretarju, Wara l-komunikazzjoni ta’ dalghodu dwar il-posponiment tal-ghotjiiet  tal-UEFA Solidarity Fund minhabba cirkustanza prezenti, l-Assocjazzjoni qed taghmel ezercizju biex dawn l-ghotjiet jigu mibghuta bil-posta registrata fil-granet li gejjin.     Ghaldaqstant gentilment mitlub biex sa mhux aktar tard min nhar il-Hamis 26 ta’ Marzu 2020,......

 • Cirkulari Nru 16 Stagun 2019 – 2020 – UEFA Solidarity Payments

  ...

|| Latest Results

SATURDAY 7th March, 2020
Sec B – U 15 Paola Hibs 2 – 0 Valletta
Sec A – U 17 San Gwann 5 – 1 Melita
Sec D – U 15 Siggiewi 2 – 1 Rabat
Sec C – U 17 Naxxar 3 – 1 Rabat
Sec D – U 15 Mellieha 2 – 0 Sta. Venera
Sec D – U 15 Mgarr 2 – 1 Zejtun
Sec B – U 15 Balzan 7 – 0 Swieqi
Sec E – U 15 Zurrieq 1 – 0 Marsaskala
Sec C – U 17 Marsaskala 2 – 4 Sliema
Sec B – U 15 Kirkop 1 – 4 Qormi
Sec A – U 17 Hamrun 0 – 1 St. Andrews
SUNDAY 8th March, 2020
Sec A – U 15 St. Andrews 3 – 0 Zabbar
Sec A – U 17 Pieta 3 – 0 Balzan
Sec A – U 15 Mosta 2 – 0 San Gwann
Sec C – U 17 Luqa 4 – 2 Mellieha
Sec C – U 15 Mtarfa 0 – 3 Sliema
Sec A – U 17 Valletta 1 – 1 Kirkop
Sec B – U 15 Gozo 2 – 2 Birkirkara
Sec A – U 15 Melita 0 – 0 Floriana
Sec C – U 17 Tarxien 1 – 4 Pembroke
Sec D – U 15 Birzebbugia 0 – 4 Fgura
Sec E – U 17 Xghajra 2 – 0 Mgarr

Educating children in discipline and beauty of life through football.iving children the right to play in a healthy and safe environment.|| Football…. Live it with love

 • Promoting the passion for football as fun and joy, while making new friends.
 • Guiding young children to develop their skills and talent in football and to a holistic development of their character.
 • Healthy competition through respect and fairplay.
 • Educating parents of children playing football in the true values of sport.
 • Providing an opportunity to voluntary work for adults with the passion for the game of football.
 • The welfare of the children is in the forefront

The aim of the youth fa is to promote and help our local youths develop in a clean environment

The Youth Football Association, affiliated to the Malta Football Association with a direct representative in the Executive Committee, was founded in 1982, as a natural offspring of the Centru Sport Edukattiv (Educational Sports Centre) opened by Fr. Hilary , ten years earlier.

|| OUR SPONSORS